مجله اقتصاد رفتاریبایگانی‌های عقلانیت محدود - مجله اقتصاد رفتاری

برچسب: عقلانیت محدود

عقلانیت محدود

عقلانیت محدود به تصمیماتی اشاره دارد که افراد با وجود محدودیت های فیزیولوژی و کمبود اطلاعات اتخاذ می‌کنند. این محدودیت‌ها اغلب با هنجارهای رفتاری اقتصاد متعارف همخوانی ندارد. افراد نمی‌توانند از معیارهای هنجاری رفتاری‌ای استفاده کنند که با توجه به ظرفیت تصمیم‌گیری انسان و محدودیت‌های محیطی که با آن مواجه است، منطقی نیستند. [caption id="attachment_1819" align="aligncenter" width="650"] عقلانیت محدود[/caption] عقلانیت…