مجله اقتصاد رفتاریبایگانی‌های دردپرداخت - مجله اقتصاد رفتاری

برچسب: دردپرداخت

درد پرداخت ، Pain of Paying

درد ‌پرداخت (Pain of Paying) همان‌‌طور‌ که از اسمش مشخص است، مربوط به زمانی است که ما پرداخت مالی انجام می‌دهیم. آزمایش‌ها ثابت کرده‌اند هر زمان که پرداختی انجام می‌‌دهیم، دچار یک درد ذهنی می‌شویم. درد پرداخت اولین بار توسط آقای George Lowenstein مطرح شده است. همه ما با دردهای فیزیکی مانند مصدومیت، دل‌درد، لمس جسم داغ و ...  آشنا…