مجله اقتصاد رفتارینوید طبسی, نویسنده در مجله اقتصاد رفتاری - صفحه ۲ از ۲

نوید طبسی

کارآفرینی و خطای اعتماد به نفس بیش از حد

عمده‌ی تعاریفی که از کارآفرین ارائه می‌شوند تأکید زیادی بر صفت ریسک‌پذیری دارند. ریچارد کانتیلون اقتصاددان فرانسوی-ایرلندی قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی، عصاره‌ی اصلی کارآفرینی را در ریسک کردن می‌داند. در ادامه سعی داریم جایگاه ریسک کردن در کارآفرینی را بررسی کنیم، با خطای شناختی اعتماد به نفس بیش از حد (Overconfidence) و تاثیر آن در تصمیم گیری‌های کارآفرینان آشنا شویم. خطای شناختی…